facebook
MenuE-KRONIKA SZKOŁY


FILM ZSOIT MIASTKO


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole 


 


 


Bezpieczeństwo podczas ferii

  2015-01-28 17:39:49  ZSOiT w Miastku      

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

czytaj więcej »


Studniówka LO

  2015-01-25 09:17:08  ZSOiT w Miastku      

Studniówka klasy IIIA i IIIB odbyła się 23.01.2015 r. w Szlacheckim Dworze.  Bal rozpoczęto przemową uczniów Agaty Topolińskiej (3B) i Wiktora Tybury(3A), gdzie padły słowa podziękowań dla Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli oraz rodziców. Zaraz po tym dyrektor Bogdan Hnat oficjalnie otworzył studniówkę. Następnie wszyscy uczniowie zatańczyli poloneza. Podczas studniówki każda klasa  przygotowała część artystyczną. Udana zabawa trwała do rana.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

 

czytaj więcej »


RAPORT DOTYCZĄCY STANU OŚWIATY W POWIECIE BYTOWSKIM

  2015-01-21 17:17:04  ZSOiT w Miastku      

Celem  raportu jest przedstawienie aktualnej sytuacji oświaty w powiecie bytowskim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji organizacyjnej i finansowej. Materiał ten ma w swoim założeniu stanowić podstawę do rozpoczęcia dyskusji nad przyszłościowym kształtem oświaty w powiecie bytowskim i sposobami jej finansowania. Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące zarówno charakterystyki szkolnictwa, sytuacji przeszłej, jak i teraźniejszej. Wskazano tutaj również sposób subwencjonowania zadań oświatowych i koszty generowane przez poszczególne jednostki oświatowe. Bardzo istotną część raportu stanowi analiza jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego według wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej. Z analizy tej wypływają konkretne wnioski skłaniające do głębszych refleksji nad poprawą jakości kształcenia, nad którą powinny pochylić się wspólnie zarówno środowiska szkolne, jak i organ prowadzący.

Zobacz RAPORT DOTYCZĄCY STANU OŚWIATY W POWIECIE BYTOWSKIM - kliknj tutaj

czytaj więcej »


Znak Jakości Szkoły 2015

  2015-01-21 17:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Znak Jakości Szkoły 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.
 Raz jeszcze gratulujemy sukcesów w ogólnopolskim Rankingu Techników 2015.

Z poważaniem Perspektywy

czytaj więcej »


Edukacyjna Wartość Dodana (EWD)

  2015-01-20 20:04:16  ZSOiT w Miastku      

Już niedługo gimnazjaliści staną przed koniecznością podjęcia decyzji o wyborze szkoły i kierunku dalszego kształcenia. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej nie zawsze jest prosty. Będzie to szkoła, w której przyjdzie im spędzić  najbliższe trzy lata w przypadku liceum lub zasadniczej szkoły zawodowej, bądź cztery lata - gdy wybiorą technikum.

Jeżeli chcesz pomóc dziecku wybrać dobrą szkołę ponadgimnazjalną - sprawdź jak wygląda Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) szkół w regionie.  Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania oraz nazwa wskaźnika efektywności nauczania. W wypadku liceów ogólnokształcących i techników EWD jest obiektywnie najlepszą dostępną miarą poziomu osiągnięć szkolnych ucznia, która  poprzez zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego (,, na wejściu do szkoły”) z wynikami egzaminu maturalnego (,,po ukończeniu szkoły”) informuje o pracy szkoły i wysiłku nauczycieli włożonego w pracę z  uczniem. Wskaźniki EWD mają charakter względny i nie informują o bezwzględnych postępach w nauce. Służą do porównywania szkół. Mówiąc wprost-pozycja szkoły wskazuje, jaką pracę wykonali nauczyciele, by uczące się w niej dzieci odniosły sukces na egzaminie maturalnym.

Zobacz nasze EWD - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Studniówka 2015

  2015-01-18 08:07:45  ZSOiT w Miastku      

Dnia 16 stycznia 2014 r. odbyła się uroczysta studniówka klas 4TE/TH, 4TI oraz 4TPS. Studniówka to pierwszy, prawdziwy bal w życiu każdego ucznia klas maturalnych. Była szalona zabawa, dobra muzyka i sto dni do matury, te elementy dominowały na naszej studniówce. Bal rozpoczęto przemową uczniów Weroniki i Marcina, gdzie padły słowa podziękowań dla Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli oraz rodziców. Następnie wszyscy uczniowie zatańczyli poloneza.

Fotorelacja E.Lisiecki - kliknij tutaj

Zobacz więcej na gp24.pl - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

  2015-01-13 21:13:07  ZSOiT w Miastku      

W dniach 8 i 9 stycznia 2015 r. w naszej szkole odbyły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik pojazdów samochodowych. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy 3 technikum.  Pierwsza ze zdawanych kwalifikacji oznaczona jest symbolem  B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.  W pierwszym dniu uczniowie rozwiązywali godzinny test składający się z 40 pytań. Dotyczył on między innymi zagadnień z: elektrotechniki, hydrauliki, ale przede wszystkim – odnawialnych źródeł energii: kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych i pomp ciepła. W drugim dniu uczniowie zdawali egzamin praktyczny. Polegał on na wykonaniu fragmentu instalacji centralnego ogrzewania. Uczniowie musieli się wykazać znajomością materiałów i urządzeń  hydraulicznych, jak również umiejętnością posługiwania się narzędziami i przyrządami podczas wykonywania instalacji  w technologii „alupex”. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to jeden z pierwszych egzaminów przeprowadzonych w Polsce w tym zawodzie.

Kwalifikację oznaczoną symbolem M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów  pojazdów samochodowych zdawali uczniowie klasy trzeciej technik pojazdów samochodowych. Przystąpili do niej uczniowie ZSOiT w Miastku ( 12 osób) oraz uczniowie ZSP w Bytowie ( 17 osób). W części pisemnej uczniowie  w ciągu godziny odpowiadali na 40 pytań z zakresu budowy i obsługi pojazdów samochodowych. W części praktycznej uczniowie musieli się wykazać umiejętnością naprawy układu hamulcowego i sporządzić kosztorys wykonanej usługi.

czytaj więcej »


POSTAW NA SŁOŃCE

  2015-01-08 00:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Uczniowie TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ naszej szkoły, pod kierunkiem pana Przemysława Pakuły biorą udział w Ogólnopolskim Konkursie  "Postaw na Słońce". Właśnie zbliża się koniec I-szego etapu i Jurry zacznie przyznawać pierwsze punkty dla młodzieży z niespełna 100 szkół!!!z całej Polski. Udział w konkursie ma na celu poszerzyć świadomość ekologiczną naszych uczniów jak i mieszkańców całej gminy, w której tak mocno kładzie się nacisk na działania proekologiczne. Życzymy kolejnego sukcesu i miejsca na podium. 

czytaj więcej »


Próbny egzamin zawodowy w klasach technik informatyk

  2015-01-09 00:00:00  ZSOiT w Miastku      

Ogłoszenie

Próbny Egzamin Zawodowy w klasach Technik Informatyk

(przed i po egzaminie pozostałe lekcje odbywają się normalnie, egzamin odbywa się w czasie lekcji przedmiotów zawodowych)

Harmonogram:

Klasa 2TI

Kwalifikacja: E12

Część pisemna: 13 stycznia (wtorek) godz: 9:40 do 10:40 (sala 107 i 206)

Część praktyczna: 16 stycznia(piątek) godz: 9:40 do 12:10 (sala 107 i 206)

Klasa 3TI

Kwalifikacja: E13

Część pisemna: 12 stycznia (poniedziałek) godz: 9:40 do 10:40 (sala 107 i 206)

Część praktyczna: 15 stycznia(czwartek) godz: 8:00 do 10:30 i 12:15 do 14:45 (klasa podzielona jest na 4 grupy)

1, 2 grupa - godz: 8:00 do 10:30

3, 4 grupa – godz: 12:15 do 14:45

Podział na grupy:

czytaj więcej »


XXIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia–etap rejonowy

  2015-01-07 17:07:44  ZSOiT w Miastku      

W dniu 19 grudnia 2014r w Zarządzie Rejonowym PCK w Miastku odbyła się: XXIII Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia– etap rejonowy.

Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia. Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Głównym organizatorem jest Polski Czerwony Krzyż.

Konkursu składa się z kilku etapów – szkolnego, rejonowego, okręgowego i centralnego, czyli finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy muszą rozwiązać test dotyczący prawidłowego odżywiania, pierwszej pomocy, ekologii oraz promocji zdrowego stylu życia. W tym roku partnerem Olimpiady jest Coca-Cola HBC Polska, a patronami Minister Edukacji Narodowej, Główny Inspektor Sanitarny, Krajowe Centrum ds. AIDS, Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

czytaj więcej »


1  2  3  4  5  następna » 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak