facebook
Menu


E-KRONIKA SZKOŁY 


 


 

 


FILM ZSOIT MIASTKO


Miasteckie Stowarzyszenie Oświatowe


Projekty unijne w szkole


Uwaga Maturzyści!!!

  2015-02-27 12:02:47  ZSOiT w Miastku      

Ogłoszenie dla Maturzystów!!!

Prosimy o sprawdzenie harmonogramów.

Proszę o zwrócenie uwagi w szczególności czy:

- uczeń jest na dwóch egzaminach w jednym dniu,

- w ogólne nie jest ujęty w harmonogramie,

- bądź błędnie wpisany wybór przedmiotu,

- egzaminatorem z części ustnej nie może być  nauczyciel uczący języka polskiego i języka obcego nowożytnego,

-  wychowawca nie może być w komisji części pisemnej egzaminu maturalnego swojej klasy.

Uwagi należy składać do sekretariatu szkoły do dnia 13.03.2015r.  

Zobacz harmonogram egzaminów maturalnych - kliknij tutaj

czytaj więcej »


Konkurs Graficzny "Zawód Przyszłości" dla Gimnazjalistów

  2015-02-27 11:03:40  ZSOiT w Miastku      

Konkurs  na zaprojektowanie plakatu pod hasłem „Zawód Przyszłości” nawiązującego do charakteru jednostki szkoły, spełniającego jednocześnie  rolę reklamową, informacyjną oraz promocyjną, a także wykreowanie nowego zawodu.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych.

Projekt powinien spełniać następujące kryteria:

- być autonomiczny, oryginalny i niepublikowany,

- nadawać się do różnorodnego wykorzystania,

- projekty mogą być wykonane w dowolnej technice komputerowej lub jako praca plastyczna.

- plakat w formacie A4 (plik powinien zawierać tryb projektu (np. .psd, .cdr itd.) oraz gotowy plakat do publikacji (np. JPG, .PNG, .PDF itd.) lub jako praca plastyczna (skan plakatu).

Do zdobycia cenne nagrody w postaci sprzętu komputerowego.
Regulamin konkursu - kliknij tutaj
Karta Zgłoszenia - kliknij tutaj
 

Czas trwania Konkursu:
01.03.2015 – 30.04.2015:
składanie prac konkursowych,
08.05.2015: ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników.

 

czytaj więcej »


Certyfikaty instalacji chłodniczych rozdane

  2015-02-26 16:15:00  ZSOiT w Miastku      

W poniedziałek 23.02.2015 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku odbyło się wręczenie uczniom klasy 3 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej certyfikatów uprawniających do  napraw i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami.  Kurs trwał 16 godzin i kończył był egzaminem

Uczniowie odbyli w/w szkolenie w ramach projektu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy, realizowanego przez Departament Edukacji i Sportu UMWP w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007‑2013.

 Dzięki działaniom projektowym uczniowie naszej szkoły, całkowicie bezpłatnie,  mogli uzyskać też inne dodatkowe uprawnienia podnoszące ich  kwalifikacje i ułatwiające start w dorosłe życie. W ramach tego projektu: 32 osoby uzyskało prawo jazdy kategorii B, 50 osób uzyskało uprawnienia do spawania metodą MAG, 31 osób zdobyło uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi.

czytaj więcej »


Targi edukacyjne wyższych uczelni w Słupsku

  2015-02-26 09:40:01  ZSOiT w Miastku      

Uczniowie klas technikalych i licealnych wzięli udział w Targach Edukacyjnych, które odbyły się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Organizatorem targów była Akademia Pomorska w Słupsku. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać się z ofertą uczelni Pomorza i  Wielkopolski. Na targach pojawiły się oferty edukacyjne z wyższych uczelni z Gdańska, Gdyni,  Słupska, Koszalina, Szczecina, Bydgoszczy i Poznania.

Informacje zebrane przez naszych uczniów, pomogą im w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru dalszego kształcenia i przyszłej kariery zawodowej.

czytaj więcej »


Rekruracja 2015/2016

  2015-02-23 22:25:22  ZSOiT w Miastku      

Rekrutacja w roku szkolnym 2015/2016 do oddziałów klas I przewidujemy utworzenie następujących kierunków kształcenia:

Liceum Ogólnokształcące
 
Liceum Ogólnokształcące
ul. Młodzieżowa 3
Proponowane rozszerzenia Liczba uczniów w oddziale Liczba oddziałów

Klasa  medyczno-politechniczna

(biologia lub fizyka,chemia, matematyka)

24 1

Klasa  humanistyczna

(j.angielski, j.polski, historia)

24 1
RAZEM   48 2

Technika
 
Technikum w Miastku,
ul. Młodzieżowa 3
Zawód Liczba uczniów w oddziale Liczba oddziałów

Technik informatyk

16 0,5
Technik ekonomista/Technik organizacji reklamy*

* -zostanie utworzony tylko 1 zawód w przypadku odpowiedniej liczby chętnych uczniów

16 0,5

Technik pojazdów samochodowych/Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

32(16+16) 1(0,5+0,5)
RAZEM   64 2
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Miastku, ul. Młodzieżowa 3
Zawód
Liczba uczniów w oddziale
Liczba oddziałów
Mechanik pojazdów samochodowych/monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 32 1(0,5+0,5)
RAZEM   32 1
 
Oferta szkoły:
 
Liceum ogólnokształcące:
  1. Klasa medyczno-politechniczna (biologia lub fizyka,chemia, matematyka)
  2. Klasa humanistyczna (j.angielski, j.polski, historia)
Technikum:
  1. Technik pojazdów samochodowych
  2. Technik informatyk
  3. Technik ekonomista
  4. Technik organizacji reklamy
  5. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Zasadnicza szkoła zawodowa:
  1. Mechanik pojazdów samochodowych
  2. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Internat - kliknij tutaj
 

 

 

czytaj więcej »


Atrakcyjne praktyki dla naszych uczniów

  2015-02-18 10:04:45  ZSOiT w Miastku      

W naszej szkole edukacja ma na celu nie tylko rozwój wiedzy teoretycznej uczniów.   Na co dzień dba się o związek teorii z praktyką. W następstwie sprawą zasadniczą staje się jakość, integralne podejście do wiedzy ucznia w perspektywie jego własnej drogi życiowej i dążenie do jego wszechstronnego rozwoju. Największy nacisk kładzie się na kształtowanie umiejętności kluczowych ucznia, takich jak planowanie i organizowanie własnego uczenia się, skuteczne porozumiewanie się w rożnych sytuacjach, efektywne współdziałanie w zespole, rozwiązywanie problemów oraz sprawne posługiwanie się komputerem i technologią informacyjną.

Dbając o właściwe przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy nauczycielka ZSOiT w Miastku – Pani Alina Horajska napisała wniosek aplikacyjny pod nazwą ,,Zielone światło dla praktyk”, który uzyskał akceptację Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt ten realizowany będzie na przestrzeni dwóch lat w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt jego realizacji zamyka się w kwocie przeszło 320 tysięcy złotych. Jeszcze w tym roku w maju uczniowie z klas trzecich technikum (ekonomiści, informatycy i technicy pojazdów samochodowych) wyjadą  do miejscowości Cork w Irlandii. Grupa 20 uczniów oraz ich opiekunowie skorzystają z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i wyjadą na dwutygodniowe praktyki zawodowe. Już od kwietnia, zgodnie z założeniami przyjętego wniosku, uczniowie rozpoczną dodatkowe lekcje języka angielskiego związanego z nauczanym zawodem.

czytaj więcej »


Bezpieczeństwo podczas ferii

  2015-01-28 17:39:49  ZSOiT w Miastku      

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania:
Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić naszą kondycję fizyczną.
Pamiętaj jednak, że podstawą, jak zwykle, jest zdrowy rozsądek i ostrożność!

czytaj więcej »


Studniówka LO

  2015-01-25 09:17:08  ZSOiT w Miastku      

Studniówka klasy IIIA i IIIB odbyła się 23.01.2015 r. w Szlacheckim Dworze.  Bal rozpoczęto przemową uczniów Agaty Topolińskiej (3B) i Wiktora Tybury(3A), gdzie padły słowa podziękowań dla Dyrekcji Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli oraz rodziców. Zaraz po tym dyrektor Bogdan Hnat oficjalnie otworzył studniówkę. Następnie wszyscy uczniowie zatańczyli poloneza. Podczas studniówki każda klasa  przygotowała część artystyczną. Udana zabawa trwała do rana.

Zobacz fotorelację - kliknij tutaj

 

czytaj więcej »


RAPORT DOTYCZĄCY STANU OŚWIATY W POWIECIE BYTOWSKIM

  2015-01-21 17:17:04  ZSOiT w Miastku      

Celem  raportu jest przedstawienie aktualnej sytuacji oświaty w powiecie bytowskim, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji organizacyjnej i finansowej. Materiał ten ma w swoim założeniu stanowić podstawę do rozpoczęcia dyskusji nad przyszłościowym kształtem oświaty w powiecie bytowskim i sposobami jej finansowania. Zaprezentowano w nim zagadnienia dotyczące zarówno charakterystyki szkolnictwa, sytuacji przeszłej, jak i teraźniejszej. Wskazano tutaj również sposób subwencjonowania zadań oświatowych i koszty generowane przez poszczególne jednostki oświatowe. Bardzo istotną część raportu stanowi analiza jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu bytowskiego według wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej. Z analizy tej wypływają konkretne wnioski skłaniające do głębszych refleksji nad poprawą jakości kształcenia, nad którą powinny pochylić się wspólnie zarówno środowiska szkolne, jak i organ prowadzący.

Zobacz RAPORT DOTYCZĄCY STANU OŚWIATY W POWIECIE BYTOWSKIM - kliknj tutaj

czytaj więcej »


Znak Jakości Szkoły 2015

  2015-01-21 17:00:00  Eugeniusz Lisiecki      

Znak Jakości Szkoły 2015

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum  w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2014”.
 Raz jeszcze gratulujemy sukcesów w ogólnopolskim Rankingu Techników 2015.

Z poważaniem Perspektywy

czytaj więcej »


1  2  3  4  5  następna » 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku
ul. Młodzieżowa 3, 77-200 Miastko tel.: 59 857 26 49, e-mail: sekretariat@zsoitmiastko.pl
PHP & designe Marcin Woszczak